Remont kościoła

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Rocha w Cieksynie zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania polegającego na pracach konserwatorskich i budowlanych dachu oraz elewacji wewnętrznych i zewnętrznych w kościele pw. św. Doroty w Cieksynie, współfinansowanego
z Rządowego Programu Ochrony Odbudowy Zabytków.

Nazwa zadania: Remont kościoła pw. św. Doroty w Cieksynie

Zapytanie ofertowe nr 01_2024        

Dokumenty do złożenia z ofertą

Załącznik nr 1- Oferta cenowa

Załącznik nr 2- Oświadczenie o braku powiązań Cieksyn  

Załącznik nr 3- Protokół z wizji

Załącznik nr 4- Istotne postanowienia umowy

Załącznik 5. Dokumentacja projektowa:

A.1

A.2

A.3

A.4

A.5

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

Decyzja MWKZ z 02 lutego 2023 roku

Opinia geotechniczna

Plan sytuacyjny

Projekt prac M. Dąbkowska

Projekt